Phá Dỡ Công Trình Xây Dựng Giá Rẻ 2023.

Hiện nay nhu cầu về phá dỡ công trình xây dựng ngày một nhiều. Nguyên nhân chính là các công trình cũ không đủ công năng, tiện nghi để đáp ứng nhu cầu. Vậy các quy định về phá vỡ công trình xây dựng như thế nào. Cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn về phá dỡ công trình xây dựng giá rẻ 2023 nhé. Các quy định về phá dỡ công trình xây dựng Trong quá trình phá dỡ các công trình xây dựng cần đảm bảo thực hiện theo đúng với quy định đã đặt ra. Cụ thể các quy định nêu rõ tại Điều 118 Luật Xây dựng 2014. Trong đó có đề cập đến việc phá dỡ công trình xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu sau: – Phá dỡ công trình chỉ được thực hiện theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có); – Phá dỡ công trình phải được thực hiện theo phương án, giải pháp phá dỡ được duyệt, bảo đảm an toàn và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó trách nhiệm của các bên trong việc phá dỡ cũng được quy định rõ ràng. Gồm: – Tổ chức, cá nhân được giao tổ chức thực hiện việc phá dỡ công trình phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quy định tại khoản 2 Điều này; chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do mình gây ra. – Tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc đang sử dụng công trình thuộc diện phải phá dỡ phải chấp hành quyết định phá dỡ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; trường hợp không chấp hành thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ; -Lập phương án, giải pháp phá dỡ công trình xây dựng. Trường hợp công trình thuộc diện phải có quyết định phá dỡ, cưỡng chế phá dỡ thì phải có quyết định phá dỡ hoặc quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng; -Thẩm tra, phê duyệt thiết kế phương án, giải pháp phá dỡ công trình xây dựng đối với công trình xây dựng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng; -Tổ chức thi công phá dỡ công trình xây dựng; -Tổ chức giám sát, nghiệm thu công tác phá dỡ công trình xây dựng. – Người có thẩm quyền quyết định phá dỡ công trình chịu trách nhiệm trước pháp luật về hậu quả do không ban hành quyết định, quyết định không kịp thời hoặc quyết định trái với quy định của pháp luật. Các phương án phá dỡ Hiện tại có hai phương án phá dỡ công trình xây dựng chính. Gồm phương pháp thủ công và phương pháp có sự can thiệp của các thiết bị, máy móc hiện đại. Tùy từng đặc điểm công trình mà bạn có thể chọn phương án cho phù hợp. [...]